32 Kolokwia Psychologiczne

Człowiek i środowisko

O konferencji

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Uczestniczą w niej aktualni członkowie Komitetu Psychologii, a także naukowcy z różnych ośrodków akademickich reprezentujący dyscypliny związane z tematyką konferencji oraz dyrektorzy jednostek prowadzących magisterskie studia psychologiczne. Ważną grupą odbiorców są młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym. Celem Kolokwiów jest wymiana doświadczeń z badań nad istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

XXXII Kolokwia Psychologiczne poświęcone będą szeroko rozumianym relacjom między człowiekiem i jego środowiskiem fizycznym: zarówno naturalnym jak i zbudowanym przez człowieka. Instytut Psychologii jest jedyną psychologiczną placówką naukowo-dydaktyczną w Polsce, która kształci studentów psychologii w szeroko rozumianej psychologii środowiskowej. Pracownicy Instytutu prowadzą badania w tym zakresie i realizują granty badawcze. W roku 2023 te badania zostały uhonorowane nagrodą Fundacji Nauki Polskiej przyznanej prof. Marii Lewickiej, która jest zatrudniona w tym Instytucie. Dlatego uważamy, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest doskonałym miejscem na zorganizowanie Kolokwiów Psychologicznych o tej właśnie tematyce.

Coraz częściej mówi się o tym, że epoka, w której żyjemy, jest epoką antropocenu, a więc przemożny wpływ na zmiany jakie zachodzą w naszym środowisku mają działania człowieka, niestety w znacznym stopniu niekorzystne dla tego środowiska. Dotyczy to zarówno środowiska naturalnego jak i zbudowanego – kształtu naszych miast. Referaty wygłoszone w trakcie Kolokwiów poświęcone będą aktualnemu stanowi badań w tym zakresie, ze szczególnym naciskiem na znaczenie psychologii dla zrozumienia zjawisk oraz opracowania działań interwencyjnych odwracających niekorzystne zjawiska.  Wykładowcami będą specjaliści z kilku uniwersytetów w Polsce (UMCS, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Zaproszonym gościem będzie prof. Gerhard Reese z Uniwersytetu Landau (University of Kaiserslautern-Landau, Germany), badacz związków między tożsamością człowieka i jego działaniami na rzecz środowiska. 

Mówcy

Tomasz Besta

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się psychologią społeczną i psychologią osobowości.

Ewa Bińczyk

Zajmuje się współczesną filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią, socjologią wiedzy naukowej i kontrowersjami w nauce.

Wojciech Cwalina

Kierownik Katedry Psychologii Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się psychologią społeczną, psychologią marketingu politycznego oraz psychologią środowiskową.

Michał Jaśkiewicz

Psycholog społeczny i środowiskowy, zatrudniony w Pracowni Psychologii Środowiskowej i Relacji Międzygrupowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Aleksandra Kardaś

Fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki, wiceprezeska Fundacji Edukacji Klimatycznej i członkini Komitetu Problemowego ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Krzysztof Leoniak

Psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gerhard Reese

Gerhard Reese is Professor of Environmental Psychology at the University of Kaiserslautern-Landau

Saja Toruńczyk

Psycholożka społeczna i środowiskowa. Adiunktka w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnia współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Trojan

Psycholog, wicedyrektor Instytutu Psychologii na UMK w Toruniu. Interesuje się etologią poznawczą, ewolucją funkcji umysłu i ewolucją zachowania. Jest członkiem międzynarodowego zespołu na Uniwersytecie w Kyoto ds. studiów nad zachowaniem dzikich zwierząt.

Tomasz Szlendak

Socjolog i antropolog kultury. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się przemianami obyczajowości, relacjami międzygeneracyjnymi i polityką kulturalną.

Anna Wnuk

Psycholożka społeczna, adiunktka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Laboratorium Psychologii Społecznej i Klinicznej (SoCLab UW).

Organizatorzy

Patronat honorowy

Sponsorzy i partnerzy