Wykład III – Anna Wnuk i Sabina Toruńczyk (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski): Przywiązanie do miejsca jako lekarstwo czy przekleństwo? Społeczne i psychologiczne konsekwencje zmiany miejsca

Przywiązanie do miejsca może sprawiać, że mieszkańcom trudno się z nim rozstać, tzn. nie akceptują zmian w tym miejscu ani nie akceptują zmiany miejsca. Ma to konsekwencje zarówno dla postaw osiadłych mieszkańców wobec osób nowo-przyjezdnych do tego miejsca jak i dla wytwarzania się przywiązania do nowego miejsca wśród migrantów. W wykładzie dokonamy przeglądu teorii i badań nad przywiązaniem ludzi do miejsca zamieszkania i jego jasnymi i ciemnymi stronami. Opierając się na wynikach świeżo zrealizowanego badania wśród uchodźców ukraińskich przebywających w Polsce, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, na ile przywiązanie do utraconego miejsca może iść w parze z przywiązaniem do nowego miejsca, i kiedy przywiązanie do nowego miejsca może pełnić funkcję adaptacyjną, chroniąc przed traumą związaną z utratą miejsca.